dijous, 6 de febrer de 2014

La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC) celebra el seu primer congrés.
 L’objectiu: definir l’estratègia d’organització interna i d’incidència política que els ha de permetre millorar l’estructura i fer més eficaces les seves accions per ser decisius en la concreció d’una futura regulació. Una CatFAC més forta permetrà amplificar la veu i defensar els drets de les persones usuàries de cànnabis millor que mai. 

El Congrés és convoca com l’esdeveniment que inaugura l'any 2014. Un debat que es realitza dijous dia 6 de Febrer i on hi participen més de 30 associacions cannàbiques del territori català. En aquest primer congrés es tracta de formalitzar els més de tres anys que han constituït la base del camí que ara s’enceta. 

Pilars que demostren la consolidació del projecte en són el consens en el debat del Reglament que estructurarà aquesta nova etapa de la Federació i el Projecte estratègic pel 2014 dissenyat de forma participativa. En definitiva una millora organitzativa que ha de permetre millorar també la capacitat de la Federació en tots els objectius que es marca. El congrés va servir per formalitzar l'entrada de totes els associacions federades amb els documents d'adhesió i per escollir a les persones que des d’avui ocuparan les responsabilitats de la Comissió Tècnica de la CatFAC, òrgan de gestió del dia a dia de la federació. 

El fil conductor del Congrés ha estat la importància del moment que es viu per la història cannàbica i dels drets civils on “no podem defallir perquè només nosaltres podrem defensar els drets de les persones consumidores de cànnabis” segons afirmava el ratificat president, Jose Afuera, dirigent històric del moviment cannàbic. Afuera també ha afirmat que cal que les associacions cannàbiques demostrin més que cap altre moviment social la seva democràcia interna, transparència i activitat social ja què estan en el punt de mira de la societat actual. També deia convençut que les associacions membres de la CatFAC complien amb el Codi de Bones Pràctiques i volien seguir millorant l’impacte en l’àmbit de la prevenció de riscos i la gestió dels plaers. 

Finalment, consens ampli en què cal reclamar a les institucions ser partíceps del procés de regulació que s’està vivint perquè es tinguin en compte les demandes de les persones usuàries i acabar amb la inseguretat jurídica que ja fa masses anys que les associacions cannàbiques i també totes les persones usuàries estan suportant. La CatFAC es declara un interlocutor vàlid per estudiar i definir unes noves polítiques de drogues que deixin de banda el prohibicionisme que ha acabat generant molts més problemes que el propi consum de drogues. 
La Federación de Asociaciones Cannàbicas de Cataluña (CatFAC) celebra su primer congreso.


El objetivo: definir la estrategia de organización interna y de incidencia política que nos tiene que permitir mejorar la estructura y hacer más eficaces sus acciones para ser decisivos en la concreción de una futura regulación. Una CatFAC más fuerte permitirá amplificar la voz y defender los derechos de las personas usuarias de cannabis mejor que nunca. 

El Congreso se convoca como el acontecimiento que inaugura el 2014. Un debate que se realizo el  jueves día 6 de Febrero y donde participan más de 20 asociaciones cannábicas del territorio catalán. En este primer congreso se trata de formalizar los más de tres años que han constituido la base del camino que ahora se comienza. 

Pilares que demuestran la consolidación del proyecto son el consenso en el debate del Reglamento que estructurará esta nueva etapa de la Federación y el Proyecto estratégico para el 2014 diseñado de forma participativa. En definitiva una mejora organizativa que tiene que permitir mejorar también la capacidad de la Federación en todos los objetivos que se marca. El congreso sirvió para formalizar la entrada de todas los asociaciones federadas con los documentos de adhesión y para escoger a las personas que desde hoy ocuparán las responsabilidades de la Comisión Técnica de CatFAC, órgano de gestión del día a día de la federación. 

El hilo conductor del Congreso ha sido la importancia del momento que se vive por la historia cannábica y de los derechos civiles donde “no podemos desfallecer porque sólo nosotros podremos defender los derechos de las persones consumidoras de cannabis” según afirmaba el ratificado presidente, José Afuera, dirigente histórico del movimiento cannábico. Afuera también ha afirmado que hace falta que las asociaciones cannábicas demuestren más que nunca el movimiento social su democracia interna, transparencia y actividad social ya qué están en el punto de mira de la sociedad actual.  Convencido que las asociaciones miembros de la CatFAC cumplían con el Código de Buenas Prácticas y quieren seguir mejorando el impacto en el ámbito de la prevención de riesgos y la gestión de los placeres. 

Finalmente, bajo un  consenso amplio, hay que reclamar a las instituciones ser participes del proceso de regulación que se está viviendo para que se tengan en cuenta las demandas de las personas usuarias y acabar con la inseguridad jurídica que ya hace muchos años que las asociaciones cannábicas y también todas las personas usuarias están soportando. La CatFAC se declara un interlocutor válido para estudiar y definir unas nuevas políticas de drogas que dejen a un lado el prohibicionismo que acabado generando muchos más problemas que el propio consumo de drogas.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada